Ceník

  • Překlad z angličtiny do češtiny: 380 Kč/NS*
  • Překlad z němčiny do češtiny: 380 Kč/NS*
  • Překlad z češtiny do angličtiny: 450 Kč/NS*

*1 normostrana (NS) = 1 800 znaků zdrojového textu (včetně mezer)

Minimální cena zakázky je 380 Kč.